LRT veiklos audito paslaugų pirkimas (LRT televizijos programų įsigijimo ir gamybos procesų vertinimas)

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija vykdo supaprastintą pirkimą „LRT veiklos audito paslaugų pirkimas (LRT televizijos programų įsigijimo ir gamybos procesų vertinimas)“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 79212000 – Audito paslaugos.

Pirkėjas - VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Skelbimas galioja iki - 2021-02-04 09:15:00

Skelbimas Dokumentai

Įvertink šį skelbimą

Aiškumas
Dalyvavimo pirkime sąlygos aiškios ir be dviprasmybių.
0
Konkurencingumas
Dokumentuose nustatyti reikalavimai tiekėjams ir pirkimo objektui dirbtinai nemažina tiekėjų konkurencijos.
0
Skaidrumas
Pirkėjas pateikė pakankamai informacijos, įskaitant pirkimo dokumentus, jų išaiškinimus, reikalingus pasiūlymui pateikti. Laiku informuodavo apie pirkimo eigą ir pirkimo rezultatus.
0
Bendras įvertinimas
  yasr-loader