Paskelbimo data 2022-03-23

Medicinos pagalbos priemonės

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos vykdo tarptautinį pirkimą „Medicinos pagalbos priemonės”. Pirkimo objektas apibūdinamas šiais BVPŽ kodais: 33141000 – Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos, 33141200 – Kateteriai, 33141110 – Tvarsliava, 33190000 – Įvairūs medicinos prietaisai ir produktai, 33141600 – Rinktuvai, rinkimo maišai, drenai ir rinkiniai, 33170000 – Anestezija ir reanimacija, 33141300 – Venų punkcijų, kraujo ėmimo prietaisai, 33694000 – Diagnostiniai preparatai, 33697110 – Kaulų rekonstrukcijos cementai.

Skelbimas Dokumentai