Paskelbimo data 2022-05-25

Medicinos pagalbos priemonės

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos vykdo supaprastintą pirkimą „Medicinos pagalbos priemonės”. Pirkimo objektas apibūdinamas šiais BVPŽ kodais: 33141000 – Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos, 33695000 – Visi kiti negydomieji produktai, 33141600 – Rinktuvai, rinkimo maišai, drenai ir rinkiniai, 33184000 – Dirbtinės kūno dalys, 33170000 – Anestezija ir reanimacija.

Skelbimas Dokumentai