Paskelbimo data 2023-04-17

Nacionalinės teismų administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, savanoriško sveikatos draudimo paslaugų pirkimas

Nacionalinė teismų administracija vykdo mažos vertės pirkimą „Nacionalinės teismų administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, savanoriško sveikatos draudimo paslaugų pirkimas”. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 66500000 – Draudimo ir pensijų paslaugos.

Pirkėjas - Nacionalinė teismų administracija
Skelbimas galioja iki - 2023-04-21 10:00:00

Skelbimas Dokumentai