NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO, HIDRODINAMINĖS-ASENIZACINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS IR SUSIDARIUSIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

AB "Lietuvos geležinkeliai" skelbia apie techninės specifikacijos projektą „NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO, HIDRODINAMINĖS-ASENIZACINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS IR SUSIDARIUSIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ PIRKIMAS“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 90400000 – Nuotekų paslaugos.

Pirkėjas - AB "Lietuvos geležinkeliai"
Skelbimas galioja iki - 2021-04-15 17:00:00

Skelbimas Dokumentai