NUOTOLINIO STEBĖJIMO DUOMENŲ PAĖMIMO, APDOROJIMO, PANAUDOJIMO IR SAUGOJIMO SISTEMOS PRELIMINARIAM VANDENS BŪKLĖS VERTINIMUI IR JOS EFEKTYVESNIAM VALDYMUI PROJEKTAVIMO IR ĮDIEGIMO PASLAUGOS

Aplinkos apsaugos agentūra vykdo tarptautinį pirkimą „NUOTOLINIO STEBĖJIMO DUOMENŲ PAĖMIMO, APDOROJIMO, PANAUDOJIMO IR SAUGOJIMO SISTEMOS PRELIMINARIAM VANDENS BŪKLĖS VERTINIMUI IR JOS EFEKTYVESNIAM VALDYMUI PROJEKTAVIMO IR ĮDIEGIMO PASLAUGOS“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiais BVPŽ kodais: 72000000 – IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos, 73000000 – Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos.

Skelbimas Dokumentai

Įvertink šį skelbimą

Aiškumas
Dalyvavimo pirkime sąlygos aiškios ir be dviprasmybių.
0
Konkurencingumas
Dokumentuose nustatyti reikalavimai tiekėjams ir pirkimo objektui dirbtinai nemažina tiekėjų konkurencijos.
0
Skaidrumas
Pirkėjas pateikė pakankamai informacijos, įskaitant pirkimo dokumentus, jų išaiškinimus, reikalingus pasiūlymui pateikti. Laiku informuodavo apie pirkimo eigą ir pirkimo rezultatus.
0
Bendras įvertinimas
  yasr-loader