Nuteistųjų įskaitos ir kontrolės kompiuterinės sistemos „Įskaita“ programos praplėtimo ir pritaikymo bei priežiūros ir aptarnavimo paslaugos

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vykdo supaprastintą pirkimą „Nuteistųjų įskaitos ir kontrolės kompiuterinės sistemos „Įskaita“ programos praplėtimo ir pritaikymo bei priežiūros ir aptarnavimo paslaugos“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiais BVPŽ kodais: 72260000 – Su programine įranga susijusios paslaugos, 72267100 – Informacijos technologijos programinės įrangos priežiūra.

Skelbimas

Įvertink šį skelbimą

Aiškumas
Dalyvavimo pirkime sąlygos aiškios ir be dviprasmybių.
0
Konkurencingumas
Dokumentuose nustatyti reikalavimai tiekėjams ir pirkimo objektui dirbtinai nemažina tiekėjų konkurencijos.
0
Skaidrumas
Pirkėjas pateikė pakankamai informacijos, įskaitant pirkimo dokumentus, jų išaiškinimus, reikalingus pasiūlymui pateikti. Laiku informuodavo apie pirkimo eigą ir pirkimo rezultatus.
0
Bendras įvertinimas
  yasr-loader
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!