Pasklebta 2019-03-15

Pavojingų atliekų tvarkymo paslaugų pirkimas

AB „Amber Grid” vykdo mažos vertės pirkimą „Pavojingų atliekų tvarkymo paslaugų pirkimas“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 90520000 – Su radioaktyviosiomis, toksinėmis, medicininėmis ir pavojingomis atliekomis susijusios paslaugos.

Skelbimas