Pavojingų atliekų tvarkymo paslaugų su transportavimu pirkimas

AB "Lietuvos geležinkeliai" vykdo supaprastintą pirkimą „Pavojingų atliekų tvarkymo paslaugų su transportavimu pirkimas“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 90510000 – Atliekų šalinimo ir apdorojimo paslaugos.

Pirkėjas - AB "Lietuvos geležinkeliai"
Skelbimas galioja iki - 2020-10-13 10:00:00

Skelbimas Dokumentai

Įvertink šį skelbimą

Aiškumas
Dalyvavimo pirkime sąlygos aiškios ir be dviprasmybių.
0
Konkurencingumas
Dokumentuose nustatyti reikalavimai tiekėjams ir pirkimo objektui dirbtinai nemažina tiekėjų konkurencijos.
0
Skaidrumas
Pirkėjas pateikė pakankamai informacijos, įskaitant pirkimo dokumentus, jų išaiškinimus, reikalingus pasiūlymui pateikti. Laiku informuodavo apie pirkimo eigą ir pirkimo rezultatus.
0
Bendras įvertinimas
  yasr-loader