Paskelbimo data 2023-10-23

Pavojingų ir nepavojingų atliekų sutvarkymo paslaugos

AB "Klaipėdos energija" vykdo supaprastintą pirkimą „Pavojingų ir nepavojingų atliekų sutvarkymo paslaugos”. Pirkimo objektas apibūdinamas šiais BVPŽ kodais: 90500000 – Su atliekomis susijusios paslaugos, 90510000 – Atliekų šalinimo ir apdorojimo paslaugos, 90512000 – Atliekų vežimo paslaugos, 90520000 – Su radioaktyviosiomis, toksinėmis, medicininėmis ir pavojingomis atliekomis susijusios paslaugos.

Skelbimas Dokumentai