Paskelbimo data 2023-09-16

Pavojingųjų atliekų surinkimo ir sutvarkymo paslaugos

Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras vykdo tarptautinį pirkimą „Pavojingųjų atliekų surinkimo ir sutvarkymo paslaugos”. Pirkimo objektas apibūdinamas šiais BVPŽ kodais: 90520000 – Su radioaktyviosiomis, toksinėmis, medicininėmis ir pavojingomis atliekomis susijusios paslaugos, 90512000 – Atliekų vežimo paslaugos.

Skelbimas Dokumentai