Paskelbimo data 2023-09-23

Pilotinės neutralaus poveikio klimatui miesto strategijos parengimo paslaugų pirkimas

Tauragės rajono savivaldybės administracija vykdo tarptautinį pirkimą „Pilotinės neutralaus poveikio klimatui miesto strategijos parengimo paslaugų pirkimas”. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 73000000 – Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos.

Skelbimas Dokumentai