Paskelbimo data 2024-03-28

Profesijos meistrų pedagoginių ir andragoginių kompetencijų tobulinimo mokymų organizavimo ir vykdymo paslaugos

Europos socialinio fondo agentūra vykdo tarptautinį pirkimą „Profesijos meistrų pedagoginių ir andragoginių kompetencijų tobulinimo mokymų organizavimo ir vykdymo paslaugos”. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 80400000 – Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos.

Pirkėjas - Europos socialinio fondo agentūra
Skelbimas galioja iki - 2024-05-03

Skelbimas Dokumentai