Pasklebta 2022-05-25

Radijo ryšio sistema

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos vykdo tarptautinį pirkimą „Radijo ryšio sistema“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 32344230 – Radijo stotys.

Pirkėjas - Radijo ryšio sistema
Skelbimas galioja iki -
    BVPŽ kodas:

Skelbimas