Šilutės seniūnijos komunalinio ūkio aptarnavimo paslaugos

Šilutės rajono savivaldybės administracija vykdo tarptautinį pirkimą „Šilutės seniūnijos komunalinio ūkio aptarnavimo paslaugos“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiais BVPŽ kodais: 90600000 – Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos, 50200000 – Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su orlaiviais, geležinkeliais, keliais ir jūros įrenginiais, 65000000 – Komunalinės paslaugos, 77310000 – Žaliųjų zonų sodinimo ir priežiūros paslaugos.

Skelbimas

Įvertink šį skelbimą

Aiškumas
Dalyvavimo pirkime sąlygos aiškios ir be dviprasmybių.
0
Konkurencingumas
Dokumentuose nustatyti reikalavimai tiekėjams ir pirkimo objektui dirbtinai nemažina tiekėjų konkurencijos.
0
Skaidrumas
Pirkėjas pateikė pakankamai informacijos, įskaitant pirkimo dokumentus, jų išaiškinimus, reikalingus pasiūlymui pateikti. Laiku informuodavo apie pirkimo eigą ir pirkimo rezultatus.
0
Bendras įvertinimas
  yasr-loader