Pasklebta 2021-10-05

Skirtingų žiemojančių jūroje vandens paukščių rūšių gausumo ir pasiskirstymo 2022/2023 m. dinamikos nustatymo ir gautų rezultatų įvertinimo paslaugos

Aplinkos apsaugos agentūra vykdo supaprastintą pirkimą „Skirtingų žiemojančių jūroje vandens paukščių rūšių gausumo ir pasiskirstymo 2022/2023 m. dinamikos nustatymo ir gautų rezultatų įvertinimo paslaugos“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 73000000 – Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos.

Skelbimas Dokumentai