Trumpųjų stažuočių įgyvendinimo paslaugos

Nacionalinė švietimo agentūra vykdo mažos vertės pirkimą „Trumpųjų stažuočių įgyvendinimo paslaugos“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 55110000 – Apgyvendinimo viešbučiuose paslaugos.

Pirkėjas - Nacionalinė švietimo agentūra
Skelbimas galioja iki - 2020-12-16 09:00:00

Skelbimas Dokumentai

Įvertink šį skelbimą

Aiškumas
Dalyvavimo pirkime sąlygos aiškios ir be dviprasmybių.
0
Konkurencingumas
Dokumentuose nustatyti reikalavimai tiekėjams ir pirkimo objektui dirbtinai nemažina tiekėjų konkurencijos.
0
Skaidrumas
Pirkėjas pateikė pakankamai informacijos, įskaitant pirkimo dokumentus, jų išaiškinimus, reikalingus pasiūlymui pateikti. Laiku informuodavo apie pirkimo eigą ir pirkimo rezultatus.
0
Bendras įvertinimas
  yasr-loader