Pasklebta 2021-09-16

TURINČIŲ ASBESTO ATLIEKŲ SĄVARTYNO TECHNINIO DARBO PROJEKTO IR NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO SU ASBESTO SEKCIJA UŽDARYMO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras vykdo supaprastintą pirkimą „TURINČIŲ ASBESTO ATLIEKŲ SĄVARTYNO TECHNINIO DARBO PROJEKTO IR NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO SU ASBESTO SEKCIJA UŽDARYMO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiais BVPŽ kodais: 71320000 – Inžinerinio projektavimo paslaugos, 79421200 – Projektų rengimo, išskyrus statybos darbus, paslaugos.

Skelbimas Dokumentai