Vaistu, medicinos reikmenų ir asmens higienos priemonių pirkimas

Lavėnų socialinės globos namai vykdo mažos vertės pirkimą „Vaistu, medicinos reikmenų ir asmens higienos priemonių pirkimas“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiais BVPŽ kodais: 33690000 – Kiti vaistai, 33140000 – Medicinos reikmenys, 33700000 – Asmens higienos gaminiai.

Skelbimas Dokumentai

Įvertink šį skelbimą

Aiškumas
Dalyvavimo pirkime sąlygos aiškios ir be dviprasmybių.
0
Konkurencingumas
Dokumentuose nustatyti reikalavimai tiekėjams ir pirkimo objektui dirbtinai nemažina tiekėjų konkurencijos.
0
Skaidrumas
Pirkėjas pateikė pakankamai informacijos, įskaitant pirkimo dokumentus, jų išaiškinimus, reikalingus pasiūlymui pateikti. Laiku informuodavo apie pirkimo eigą ir pirkimo rezultatus.
0
Bendras įvertinimas
  yasr-loader