Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikties prieinamumo reikalavimams tyrimo atlikimo paslaugų pirkimas

Viešoji įstaiga CPO LT vykdo mažos vertės pirkimą „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikties prieinamumo reikalavimams tyrimo atlikimo paslaugų pirkimas“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 71620000 – Analizės paslaugos.

Pirkėjas - Viešoji įstaiga CPO LT
Skelbimas galioja iki - 2021-01-21 09:00:00

Skelbimas Dokumentai

Įvertink šį skelbimą

Aiškumas
Dalyvavimo pirkime sąlygos aiškios ir be dviprasmybių.
0
Konkurencingumas
Dokumentuose nustatyti reikalavimai tiekėjams ir pirkimo objektui dirbtinai nemažina tiekėjų konkurencijos.
0
Skaidrumas
Pirkėjas pateikė pakankamai informacijos, įskaitant pirkimo dokumentus, jų išaiškinimus, reikalingus pasiūlymui pateikti. Laiku informuodavo apie pirkimo eigą ir pirkimo rezultatus.
0
Bendras įvertinimas
  yasr-loader