Paskelbimo data 2024-05-07

Valstybinės mokesčių inspekcijos kokybės vadybos sistemos pakartotinio sertifikavimo audito bei priežiūros auditų paslaugų viešasis pirkimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vykdo mažos vertės pirkimą „Valstybinės mokesčių inspekcijos kokybės vadybos sistemos pakartotinio sertifikavimo audito bei priežiūros auditų paslaugų viešasis pirkimas”. Pirkimo objektas apibūdinamas šiais BVPŽ kodais: 79132000 – Sertifikavimo paslaugos, 79212000 – Audito paslaugos.

Skelbimas Dokumentai