Paskelbimo data 2020-07-02

Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinės sistemos (PASIS) programinės įrangos priežiūros paslaugų techninės specifikacijos projektas

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia apie techninės specifikacijos projektą „Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinės sistemos (PASIS) programinės įrangos priežiūros paslaugų techninės specifikacijos projektas”. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 72200000 – Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos.

Skelbimas Dokumentai