Pasklebta 2021-06-24

(VPP-1892) Magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų atitinkamų savivaldybių teritorijose planų rengimo paslaugos

AB „Amber Grid” vykdo tarptautinį pirkimą „(VPP-1892) Magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų atitinkamų savivaldybių teritorijose planų rengimo paslaugos“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 71354300 – Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos.

Pirkėjas - Amber Grid AB
Skelbimas galioja iki - 2021-07-27 10:00:00

Skelbimas Dokumentai